"Även om vi bara är en länk i en lång produktionskedja är vi väl insatta i hela avfallsprocessen för att kunna leverera bästa möjliga kvalite."